Mainostajan kannattaa miettiä, minkälaisessa ympäristössä hänen mainosviestinsä näkyy. Sanomalehti on medioista luotettavin.

Sanomalehtien asema luotettavimpana mediana on vahva. Maaliskuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 79% suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana.  Painetut sanomalehdet ovat ykkösenä kaikissa ikäryhmissä!

Painettujen sanomalehtien jälkeen suomalaiset luottavat eniten YLE:n kanaviin. Sen sijaan sosiaalisen median palveluihin ei yhdistetä sanaa luotettava.

IRO Researchin tekemässä kyselyssä haastateltiin 1000 suomalaista ikähaarukassa 18-65+ vuotta.

IRO luotettavuus

Luotettavuus on tärkeä asia myös mainostajalle, erityisesti nykypäivän valeuutisten ja vaihtoehtoisten totuuksien aikana . Sanomalehdessä mainoksesi on laadukkaassa ympäristössä!

Takaisin